Stekerbaar installeren sluit aan bij prefab bouwen trends

Gepubliceerd op 5 oktober 2023Leestijd: 4 minuten

prefab artikel afbeelding.png

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: Isolectra

De bouw is flink aan het moderniseren. De enorme woningnood, het tekort aan technisch geschoold personeel, de beperkte ruimte op onze bouwplaatsen én de ambitieuze klimaatdoelstellingen vragen om nieuwe denk- en werkwijzen, waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid en efficiëntie. Prefab bouwen speelt hier optimaal op in. Bij deze innovatieve bouwmethode worden woningen en kantoorgebouwen onder de beste klimaat- en arbeidscondities samengebouwd in de fabriek. Hierdoor wordt de snelheid én kwaliteit van bouwen vergroot. Bovendien kan circulair en remontabel gebouwd worden. Prefab installaties sluiten hier naadloos op aan, aldus haar makers. Maar wat is prefab installeren eigenlijk? En wat zijn de grote voordelen ten aanzien van bouwsnelheid, personeelsschaarste en duurzaamheid?

Prefab bouwen (of: prefabricage) is een proces in de bouw waarbij materialen vooraf in een fabriek of werkplaats worden samengebouwd tot kant-en-klare elementen die eenvoudig te transporteren, hijsen en monteren zijn. De elementen worden op exact het juiste moment naar de bouwplaats vervoerd, waar zij slechts nog als legoblokjes gekoppeld hoeven worden. Prefab bouwen is mogelijk voor bijvoorbeeld wanden, vloeren, daken en gevelelementen en ook badkamers en toiletruimtes komen steeds vaker uit de prefab fabriek. Ditzelfde geldt voor installatiecomponenten zoals luchtkanalen, leidingsystemen en energiedistributiesystemen. Hierbij is het zelfs mogelijk om het gehele traject vanaf de verdelers tot en met de schakelaars, verlichtingspunten en sensoren prefab voor te bereiden! Omdat de elektrische bekabeling en componenten op voorhand worden aangesloten en eenvoudig met stekers gekoppeld kunnen worden, spreken we ook wel van stekerbaar installeren.

Door stekerbaar installeren in het prefab bouwproces te integreren, profiteren installateurs, aannemers én eindgebruikers van:
Efficiëntie en snelheid: Stekerbare installaties verlagen de bouw- en installatietijd, omdat de stekers eenvoudig en snel gekoppeld kunnen worden. Dit resulteert in een snellere oplevering van projecten.
Flexibiliteit: Wie kiest voor 100% stekerbaar installeren, kiest voor 100% flexibiliteit. Doordat de installaties eenvoudig te demonteren én remonteren zijn, kunnen eventuele wijzigingen eenvoudig worden doorgevoerd. Aan het eind van de gebouwlevensduur kunnen de stekerbare technieken bovendien elders hergebruikt worden.
Kostenbesparing: Dankzij de snelle installatie en reductie van installatiefouten en faalkosten helpen stekerbare installaties om de totale bouwkosten te verlagen.
Duurzaamheid: Productie en assemblage gebeuren in de fabriek, onder de beste arbeids- en klimaatomstandigheden. Dit leidt tot minder afval en minder verspilling van materialen, wat bijdraagt aan de ecologische duurzaamheid van een project.
Kwaliteitscontrole: Productie onder gecontroleerde omstandigheden zorgt bovendien voor een hogere kwaliteit én betrouwbaarheid van de installaties.
Minder mensen: Doordat het aantal (elektrotechnische) handelingen op de bouwplaats flink gereduceerd wordt, is minder technisch geschoold personeel nodig.
Veilig werken: Minder handelingen en minder mensen verhoogt de veiligheid op de bouw.

stekkers prefab artikel.png

Onze prefab systemen: Wieland GST18® en Wieland RST20®
Zowel de Wieland GST18® als Wieland RST20® stekerbare installatiesystemen zijn geschikt voor prefab bouwsystemen. Wieland GST18® is het originele en meest toegepaste stekerbare systeem in installerend Nederland, zowel voor de woningbouw als utiliteitsbouw. De goede verkrijgbaarheid, het brede portfolio én de allerbeste kwaliteit zijn belangrijke redenen om voor GST18® te kiezen.

Om de voordelen van stekerbaar installeren ook in de natte bouw te kunnen ervaren, levert Isolectra bovendien het IP66/68/69k waterdichte RST20® systeem. De speciale kabels en connectoren van dit systeem zijn zo robuust en betrouwbaar, dat zij als enige in de markt gecertificeerd zijn om direct, zonder buizen, ingegoten te worden in prefab betonwanden en betonvloeren.

Gecertificeerd onderhoudsvrij
De Wieland GST18® en RST20® systemen zijn gecertificeerd onderhoudsvrij. Dit is belangrijk, omdat zij hierdoor ook op niet-toegankelijke plaatsen toegepast mogen worden. Zo maakt Wieland het mogelijk om bijvoorbeeld verbindingen in een holle wand, vloer of plafond te maken en zelfs verbindingen in te gieten in prefab betonnen wanden of gietvloeren! Hiermee sluiten we aan bij alle prefab bouwen trends.

duurzaam prefab artikel.png

Duurzaam en circulair
Recent zijn de Wieland stekerbare installaties van Isolectra opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Architecten, adviseurs, installateurs en andere stakeholders die de Wieland GST18® en RST20® stekerbare installatiesystemen voorschrijven en toepassen in hun projecten, kunnen de data uit de Nationale Milieudatabase benutten om goede productvergelijkingen te maken. Maar ook om de duurzaamheid en milieuprestatie van hun gebouwen te berekenen en zelfs te verlagen. In overeenkomst met Isolectra is een retourname van Wieland GST18® en RST20® mogelijk.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Onze kennispartners