Een volgende stap in duurzaamheid

Gepubliceerd op 13 februari 2023Leestijd: 4 minuten

circulair stekerbaar installeren.png

Stekerbare installaties van Isolectra zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase.

De Nationale Milieudatabase heeft als doel om de milieuprestaties en circulariteit van bouwwerken duidelijk inzichtelijk te maken. De database is hiertoe gevuld met milieuverklaringen, met informatie over bouwproducten en gebouwinstallaties. Van PV-panelen tot kozijnen en isolatiematerialen. Sinds kort zijn bovendien de stekerbare installaties van Isolectra in de Nationale Milieudatabase opgenomen. Architecten, adviseurs, installateurs en andere stakeholders die de Wieland GST18®  en RST20®  stekerbare installatiesystemen voorschrijven en toepassen in hun projecten, kunnen de data uit de Nationale Milieudatabase benutten om goede productvergelijkingen te maken. Maar ook om de duurzaamheid en milieuprestatie van hun gebouwen te berekenen en zelfs te verlagen. 

Isolectra is grondlegger van stekerbaar installeren en is de afgelopen decennia uitgegroeid tot marktleider met het merk Wieland. “Een belangrijk doel van stekerbaar installeren is om installaties industrieel, flexibel en demontabel te monteren”, aldus Casper Bontenbal, marketing manager van Isolectra. “Omdat de systemen volledig aanpasbaar én direct herbruikbaar zijn, wordt de levensduur van de installaties flink verlengd. Zo dragen wij in belangrijke mate bij aan de duurzaamheid van gebouwen, het sluiten van de materiaalkringloop én de doelstelling van de rijksoverheid om de milieubelasting van bouwwerken flink te verlagen. Bijvoorbeeld door de berekening van de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) verplicht te stellen bij de aanvraag van omgevingsvergunningen voor woon- of kantoorfuncties (>100 m2). Hoe lager de MPG-score, hoe duurzamer en milieuvriendelijker het materiaalgebruik in de gebouwen is.” Per 1 juli is de MPG voor woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. De doelstelling voor 2030 is om deze score zelfs te verlagen naar 0,5. De grenswaarde voor kantoren is nog altijd 1,0, maar zal in de toekomst ook worden aangescherpt. 
 
Hoe bepaal je de milieuprestatie? 
Elk bouwproduct heeft in meer of mindere mate effect op ons milieu. Alle gebruikte producten samen, noemen we de milieuprestatie van een bouwwerk. “Om producten te vergelijken en om de juiste keuzes te kunnen maken, is het prettig dat partijen in de bouw op dezelfde manier hun berekeningen kunnen uitvoeren”, vertelt Bontenbal. “Daarom heeft de rijksoverheid een bepalingsmethode laten ontwikkelen voor het berekenen van de milieuprestaties van bouwwerken: eenduidig, onafhankelijk, volledig en betrouwbaar. Centraal in de bepalingsmethode staat de Nationale Milieudatabase (NMD), waarin de milieudata van bouwproducten wordt verzameld. De NMD dient tevens als gegevensbron voor de rekeninstrumenten waarmee de milieuprestaties van bouwwerken bepaald kunnen worden. De methode is gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een bouwproduct, oftewel: op de totale milieu-impact van grondstof tot productie en van sloop tot recycling.” 
 
LCA-studie 
Isolectra heeft recent de LCA-studie succesvol afgerond. In circa twee jaar tijd is in kaart gebracht welke milieu-impact de stekerbare producten hebben. “Hierbij zijn onder andere grondstoffengebruik, energiegebruik, afvalstromen en de uitstoot van toxische stoffen gekwantificeerd en door een onafhankelijke en gekwalificeerde LCA-deskundige geverifieerd, om in de Nationale Milieudatabase op te nemen met een categorie 1 milieuverklaring”, aldus Bontenbal. De productdata in de Nationale Milieudatabase is verdeeld over 3 categorieën: (1) de data van een fabrikant, (2) de data van een branche en (3) de generieke data van Stichting NMD. “Met de categorie 1 milieuverklaring beschikken architecten, adviseurs, installateurs en andere stakeholders over de meest gedetailleerde productinformatie. Op basis hiervan kunnen zij bouwproducten met de minste milieubelasting selecteren.”  

De Wieland GST18® en RST20® systemen zijn vanaf nu in de NMD te vinden. De schaduwkosten van de milieubelasting van deze installaties vanaf de meterkast tot aan de schakelmaterialen zijn significant lager dan die van een conventionele installatie.  

MIA en VAMIL 
Om de investering in duurzame bouwproducten en gebouwinstallaties te stimuleren, heeft de rijksoverheid diverse interessante opties toegevoegd. Wanneer vijf bouwmaterialen met een categorie 1 milieuverklaring in de NMD of drie bouwmaterialen en één toestel met een categorie 1 milieverklaring worden toegepast, dan komen opdrachtgevers/investeerders in aanmerking voor aantrekkelijke subsidies zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). “Een voorwaarde hiervoor is wel dat een retourname-afspraak met de toeleverancier wordt gemaakt”, benadrukt Bontenbal. “Geen enkel probleem voor Isolectra, dat de stekerbare installaties na afloop van hun gebruiksduur graag terugneemt, test en hercertificeert, zodat zij goed en betrouwbaar opnieuw in de markt ingezet kunnen worden. Ook voor wie geen gebruik maakt van deze subsidieregelingen is deze complete aanpak noodzakelijk, want alleen zo kunnen we de hoge kwaliteit van onze technische producten ook tijdens hun tweede, derde of … leven garanderen.” Door het verlengen van de levensduur van haar producten (Re-use, Repair, Repurpose) en door materiaalgebruik waar mogelijk te reduceren (Refuse, Rethink, Reduce) staat Isolectra bovenaan de circulaire ladder. 

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Onze kennispartners