Korte voorbereidingstijd, snelle bouwtijd en volledig plug & play

Gepubliceerd op 28 februari 2024Leestijd: 4 minuten

korte voorbereidingstijd, snelle bouwtijd en volledig plug & play.png
Tekst: Lieke Bousema | Beeld: Isolectra

De kloof tussen vraag en aanbod op de woningmarkt wordt steeds groter, waardoor starters steeds moeilijker kunnen instappen. Het rijk streeft er daarom naar om de woningproductie op te schalen van 70.000 naar 100.000 nieuwe woningen per jaar. Om deze versnelling mogelijk te maken, is een andere aanpak van het bouwproces nodig. RAP Wonen speelt hierop in met betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle woningen op basis van prefab betonelementen en met stekerbare technieken, die in een korte tijd gekoppeld kunnen worden.

RAP Wonen is een label van Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, dat al meer dan twintig jaar ervaring heeft in conceptmatig bouwen. “RAP Wonen is een doorontwikkeling van ons bestaande OB2-concept en onderscheidt zich bijvoorbeeld door een innovatief bouwproces, een minimaal grondstoffengebruik en extreem lage onderhoudskosten”, vertelt Tim van Westerhuis, Commercieel manager bij Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen. “Binnen het label onderscheiden we drie typen woningen: eengezinswoningen, levensloopbestendige woningen en appartementen. Aan de basis van elke woning liggen prefab en gevelklare betoncasco’s (inclusief kozijnen, elektra- en waterleidingen, isolatie, en steenstrips), vloeren en dakelementen, die door verschillende bouwpartners worden aangeleverd en op de bouwplaats plug & play gemonteerd kunnen worden. Inclusief de installaties. Hierdoor kunnen we flink besparen op bouwtijd, bouwplaatspersoneel, transportbewegingen én overlast. Doordat fouten en faalkosten al in de engineeringsfase worden ondervangen, ontstaat bovendien een slimmer product.”

Basis van beton
De keuze voor betonnen casco’s boven bijvoorbeeld hout heeft volgens Van Westerhuis meerdere redenen. “Allereerst is het beton van nu heel groen. Daarnaast heeft een onderzoek onder opdrachtgevers zoals gemeenten, woningcorporaties en beleggers uitgewezen dat beton nog altijd hun voorkeur heeft. Bijvoorbeeld omdat beton robuuster, beter geluidsisolerend en geurarm is. Ook biedt beton de kwaliteit, lange levensduur en onderhoudsvriendelijkheid die wij voor ogen hebben. We hebben het concept daarom in beton uitgewerkt en hier de juiste partners bij gezocht, zoals Isolectra voor de stekerbare installaties.”

korte voorbereidingstijd, snelle bouwtijd en volledig plug & play 2.png

Juiste expertise
“We vinden het belangrijk om met partners te werken die de juiste expertise hebben”, aldus Van Westerhuis. “Isolectra is marktleider in haar vakgebied en werkt aan toekomstgerichte concepten. Stekerbaar installeren in beton is hier een mooi voorbeeld van. We hadden direct een klik.” Bran Jalink, Innovatie Manager bij Isolectra vult hem aan: “Wij kwamen begin 2023 in contact met Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen. Samen hebben we gedetailleerd gekeken naar het RAP Wonen label en hoe we de stekerbare installatie in beton zodanig konden uitvoeren, dat de woningen eenvoudig gemonteerd, gedemonteerd en weer geremonteerd kunnen worden. De woningen worden opgebouwd uit prefab betonelementen waarin onze installaties alvast worden meegegoten. Op de bouw hoeven hierdoor slechts nog de individuele bouwelementen gekoppeld te worden. Omdat wij vanaf het allereerste begin aan tafel zaten, kon nadrukkelijk gestuurd worden op de installatietechniek in plaats van sec op het bouwkundige model. Hierdoor hebben we een heel simpel maar doeltreffend installatieconcept kunnen maken, voor een gunstige prijs.”

Installaties ingegoten
Aan de basis van dit concept ligt het IP66/68/69k waterdichte RST20® systeem, inclusief verlichtingspunten, wandcontactdozen en kabels. “De speciale kabels en connectoren van dit systeem zijn zo robuust en betrouwbaar, dat zij als enige in de markt gecertificeerd zijn om direct, zonder buizen, ingegoten te worden in de prefab betonwanden en betonvloeren”, aldus Jalink. “Groot voordeel is bovendien dat de installaties – net zoals de elementen zelf – naar wens ontkoppeld en opnieuw gekoppeld kunnen worden. Om de processen hiervoor zo goed mogelijk te stroomlijnen hebben wij bijvoorbeeld een toeleverancier voor de vloeren geadviseerd, die al goed bekend is met ons RST20® systeem. Daarnaast hebben wij de prefab fabriek van wandenleverancier Spaansen Bouwsystemen in Harlingen bezocht en meerdere testwanden gemaakt, totdat de monteurs het stekerbaar installeren in beton goed onder de knie hadden.” Op deze locatie zijn ook de eerste drie gevelklare casco’s voor het RAP Wonen Experience Centre geproduceerd.

korte voorbereidingstijd, snelle bouwtijd en volledig plug & play 3.png
Experience Centre
De drie RAP woningen zijn inmiddels volledig gedemonteerd en verplaatst naar het kantoor van Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen in Katwijk, waar zij binnen één week en met behulp van een elektrische bouwkraan opnieuw zijn opgebouwd. Naast de bouwelementen, zijn ook de stekerbare technieken een belangrijke voorwaarde hiervoor. “Eén woning wordt volledig afgebouwd, inclusief stucwerk, sauswerk en meubels, terwijl de tweede woning opleverklaar wordt getoond”, aldus Jalink. “De derde woning wordt zo open mogelijk gehouden, zodat belangstellenden heel goed kunnen zien hoe de woning bouwkundig en installatietechnisch is opgebouwd.” De bedoeling is dat de woningen ten minste tien jaar in Katwijk blijven staan.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Onze kennispartners