De Nationale Milieudatabase

Gepubliceerd op 6 februari 2023Leestijd: 1 minuut

Steeds vaker wordt er aangestuurd om milieuprestaties van een bouwwerk te bepalen volgens de Bepalingsmethode. Hiervoor moet er in de ontwerpfase al een keuze gemaakt worden in materialen en installaties. De toepassing van de data uit de Nationale Milieudatabase wordt hierdoor steeds groter en belangrijker in de bouwwereld. De data in de Nationale Milieudatabase wordt nlm. gebruikt in gevalideerde instrumenten voor de berekening van de milieuprestatie van bouwwerken die genoemd wordt in o.a. het Bouwbesluit 2012 en certificeringsregelingen voor duurzaam vastgoed als BREEAM-n en GPR.

Wat doet de Nationale Milieudatabase eigenlijk? Bekijk hier de uitleg.


Bron: Home - Nationale Milieudatabase

Onze kennispartners