Het Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL)

Gepubliceerd op 6 februari 2024Leestijd: 2 minuten

stekerbaar en cpr.png

Per 1 januari 2024 is het Bouwbesluit 2012 vervangen door de BBL, Besluit Bouwwerken en Leefomgeving. Dit heeft invloed op de keuze van brand-, en rookclassificatie van elektrische leidingen, met name bij verbouw.

Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL)
In het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving dat per 1 januari 2024 is ingegaan zijn regels opgenomen aangaande de brandclassificatie van elektrische leidingen. Onderscheid wordt gemaakt tussen bestaande bouw, nieuwbouw en verbouwing.

Nieuwbouw volgens het BBL
Afdeling 4.2.7 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook
Artikel 4.45a lid 1 verwijst voor elektrische leidingen naar de in tabel 4.42 aangegeven brandklassen conform NEN-EN 13501-6.
Artikel 4.45a lid 1 vereist voor aan binnenlucht grenzende leidingen in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1, en in overige ruimtes rookklasse s2. Dit resulteert in eisen aan de brandklasse en rookklasse van elektrische leidingen conform onderstaande tabel.

tabel bbl.png

Verbouw volgens het BBL
Afdeling 5.3 Verbouw, Artikel 5.12 geeft aan dat bij verbouwing ook artikel 4.45a van toepassing is. Derhalve gelden sinds 2024 volgens het BBL bij verbouwing dezelfde eisen als bij nieuwbouw! Ook bij verbouwing moeten dus leidingen conform bovenstaande tabel worden toegepast!

Bestaande bouw volgens het BBL
Hiervoor worden geen specifieke bepalingen voor elektrische leidingen gegeven.
Afdeling 3.2.7 , Artikel 3.35 geeft aan dat brandklasses volgens NEN6065 kunnen worden gelijkgesteld aan de eurobrandklassen volgens NEN-EN 13501 en dat voor een rookdichtheid van 10m of 5,4m volgens NEN6066 uitgegaan kan worden van rookklasse s2.Brandklasse 1- B2ca, Brandklasse 2 = Cca, Brandklasse 3 = Cca, Brandklasse 4 = Dca

Samenvatting

  • Per 1 januari 2024 is het Bouwbeluit 2012 vervangen door het BBL
  • Waar het Bouwbesluit 2012 alleen situaties voor bestaande bouw en nieuwbouw benoemde, kent het BBL de situaties Bestaande bouw, Nieuwbouw en Verbouw
  • M.b.t. de brandveiligheid van bekabeling heeft dit invloed op het gebruikte type kabels bij verbouw van bestaande gebouwen
  • Voor nieuwbouw wijzigt er niets ten opzichte van Bouwbesluit 2012 wijziging 1 juni 2020
  • Bij verbouw moeten kabels nu voldoen aan dezelfde eisen als bij nieuwbouw
  • In contact met de binnnenlucht of buitenlucht is het gebruik van Eca kabels daardoor ook bij verbouwing niet meer toegestaan!

Meer weten? Bekijk onze FAQ's "Stekerbaar & CPR" of neem contact met ons op.

Onze kennispartners