Welke eisen stelt het bouwbesluit aan leidingen per gebruiksfunctie?

‹ Terug naar overzicht
Welke eisen stelt het bouwbesluit aan leidingen per gebruiksfunctie?

Antwoord:  Het bouwbesluit 2012 per 1 juni 2020 vraagt in artikel 2.69a en tabel 2.66 om specifieke eisen voor de brandklassen en rookklassen van kabels die grenzen aan de binnenlucht of aan de buitenlucht. Per gebruiksfunctie en soort ruimte (extra beschermde vluchtweg, beschermde vluchtweg of overige ruimte) wordt een brand en rookklasse aangegeven. Het bouwbesluit stelt geen eisen aan de druppelklasse (d) en de corrosieklasse (a) die in de CPR voor kabels worden aangegeven. De eisen per gebruiksfunctie zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Vraag: Welke eisen stelt het bouwbesluit aan leidingen per gebruiksfunctie

Open Contact opnemen - info
 1. Welke eisen stelt het bouwbesluit aan leidingen per gebruiksfunctie?
 2. Wat is de CPR?
 3. Wat is de brandklasse of euroklasse?
 4. Geldt de CPR voor stekerbare installaties; en het Bouwbesluit? En hoe zit het met de DoP, Declaration of performance?
 5. Voldoen stekerbare installaties aan de brandklasse eisen in de CPR en het Bouwbesluit ?
 6. Moeten kabels in wanden en plafonds ook voldoen aan de brand en rookklassen uit het bouwbesluit?
 7. Wat is het verschil tussen rookklasse s1, s1a en s1b?
 8. Moeten aansluitleidingen aan apparaten voldoen aan de in CPR of Bouwbesluit gestelde brandklasse eisen?
 9. Vallen losse GST en BST connectoren ook onder CPR?
 10. Vallen GST18 kabels in meubels ook connectoren ook onder CPR en NEN1010?
 11. Welke brandklasse hebben oude GST18 leidingen van voor de CPR wetgeving?
 12. Mogen Eca leidingen nog worden toegepast?