Geldt de CPR voor stekerbare installaties; en het Bouwbesluit? En hoe zit het met de DoP, Declaration of performance?

‹ Terug naar overzicht
Geldt de CPR voor stekerbare installaties; en het Bouwbesluit? En hoe zit het met de DoP, Declaration of performance?

 

Antwoord: Officieel valt de stekerbare installatie niet onder de Europese CPR wetgeving en mag er voor de stekerbare installatie geen DoP worden afgegeven.

Maar de Nederlandse bouwwetgeving stelt wel eisen aan elektrische kabels in bouwwerken. Tot 31-12-2023 was dat het Bouwbesluit, en vanaf 01-01-2024 is dat het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, het BBL.

Het BBL eist dat voor alle elektrische leidingen in gebouwen, en dus ook stekerbare installaties, bepaalde brandklassen en rookklassen volgens de Euroklassen uit de CPR worden gebruikt. Zo ben je in vaste installaties dus toch verplicht voor stekerbare installaties bijvoorbeeld Dca s2 of B2ca s1 bekabeling te gebruiken. Hoe zit dat precies?

Een stekerbare installatie is een vaste installatie met buigzame leidingen die in gebouwen gebruikt wordt. Valt een stekerbare installatie onder CPR? Bij stekerbare installaties gebruiken we een kabel, welke voldoet aan norm EN50575 en die dus een Euroklasse label moet hebben. Echter, de fabrikant van stekerbare installaties maakt hier een nieuw product van, een stekerbare installatiekabel, welke moet voldoen aan en gecertificeerd wordt volgens de norm EN61535. De fabrikant van stekerbare installaties test en certificeert het nieuwe product volgens EN61535, en geeft een CE verklaring conform EN61535 af. Het product verandert, en valt dan dus niet meer onder EN50575 maar onder EN61535. En die norm EN61535 is niet toegewezen aan de CPR. Een stekerbare installatie valt niet onder de CPR. Zie daarvoor deze website: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_en

Hoe zit dat dan met de Declaration of Performance (DoP)? Een DoP is een certificaat waarmee de Euroklasse van een bouwconstructieonderdeel conform de CPR  aangetoond wordt. Een stekerbare installatie valt echter niet onder CPR. Daarom mag er ook geen DoP voor worden afgegeven. Dat mag alleen op producten die vallen onder de aan de CPR toegewezen normen. Wieland, producent van stekerbare installaties, lost dit op door op de CE-verklaring welke ze voor hun producten afgeven, ook aan te geven aan welke brandklasse de door hun toegepaste leidingen voldoen. Uiteraard wordt dit ook op de leiding vermeld. Indien nodig kan ook de DoP van de in het product toegepaste leiding worden afgegeven.

Het BBL eist volgens afdeling 4.2.7, artikel 4.45a dat elektrische leidingen voldoen aan de in tabel 4.42 aangegeven brandklassen en rookklasse. Dat geldt dus ook voor elektrische leidingen in een stekerbare installatie. Zowel voor nieuwbouw als bij verbouw zie afdeling 5.3 artikel 5.12.

Voorbeeld van een CE verklaring

ce-verklaring.png

 

Open Contact opnemen - info
 1. Geldt de CPR voor stekerbare installaties; en het Bouwbesluit? En hoe zit het met de DoP, Declaration of performance?
 2. Wat is de CPR?
 3. Wat is de brandklasse of euroklasse?
 4. Welke eisen stelt het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL) aan leidingen per gebruiksfunctie?
 5. Voldoen stekerbare installaties aan de brandklasse eisen in de CPR en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
 6. Moeten kabels in wanden en plafonds ook voldoen aan de brand en rookklassen uit het Besluit Bouwwerken en Loofomgeving (BBL)?
 7. Wat is het verschil tussen rookklasse s1, s1a en s1b?
 8. Moeten aansluitleidingen aan apparaten voldoen aan de in CPR of Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) gestelde brandklasse eisen?
 9. Vallen losse GST en BST connectoren ook onder CPR?
 10. Vallen GST18 kabels in meubels ook connectoren ook onder CPR en NEN1010?
 11. Welke brandklasse hebben oude GST18 leidingen van voor de CPR wetgeving?
 12. Mogen Eca leidingen nog worden toegepast?