Moeten aansluitleidingen aan apparaten voldoen aan de in CPR of Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) gestelde brandklasse eisen?

‹ Terug naar overzicht
Moeten aansluitleidingen aan apparaten voldoen aan de in CPR of Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) gestelde brandklasse eisen?

Antwoord:

 • Volgens NEN1010 mogen korte aansluitkabels voor apparaten afwijken van de minimum eisen mits ze kort zijn en niet doorlopen naar andere brandcompartimenten:
 • NEN1010:2020 527.1.4: Indien kabels die niet voldoen aan de minimumeisen voor weerstand tegen brandvoortplanting volgens NEN-EN-IEC 60332-1-2 toch worden toegepast, moeten deze worden beperkt tot korte lengten voor het aansluiten van toestellen op vaste leidingsystemen en mogen deze in geen geval doorgaan naar andere brandcompartimenten.
 • Het betreft hier een veiligheidseis, het is verstandig om kort dan te definiëren als zo kort mogelijk, bijv. 50cm. Hiermee voorkomt men ook dat de kabel onverhoopt toch wordt doorgetrokken naar een ander brandcompartiment.
 • Volgens het BBL artikel 4.46 mag, afhankelijk van het type gebruiksfunctie, een klein percentage (vaak ten hoogste 5%) van het oppervlak van een constructieonderdeel (zoals kabel) in een ruimte worden vrijgesteld van de vereiste classificering.
 • Indien een apparaat zoals een armatuur gecertificeerd is inclusief de aansluitleiding dan valt deze onder de Laagspanningsrichtlijn en niet onder de CPR of BBL en zijn de in het BBL opgenomen eisen niet van toepassing (uiteraard dan wel de in de Laagspanningsrichtlijn opgenomen eisen).
 • Je zult hierover echter in veel gevallen discussies met klanten of keuringsinstanties kunnen krijgen: Wat is korte lengte? Is een WCD ook een apparaat? (nee), Valt een aansluitsnoer dat niet door de fabrikant, maar door een installateur aan een apparaat is gezet wel onder de CE verklaring van de fabrikant? (nee) Wanneer is een stekerbare leiding een aansluitsnoer en wanneer niet? In de meeste gevallen is het daarom eenvoudiger om een aansluitsnoer met Euroklasse B2ca toe te passen, of een apparaat van een chassisdeel te voorzien en met een koppelleiding te voeden die aan de Euroklasse van de installatie voldoet.
Open Contact opnemen - info
 1. Moeten aansluitleidingen aan apparaten voldoen aan de in CPR of Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) gestelde brandklasse eisen?
 2. Wat is de CPR?
 3. Wat is de brandklasse of euroklasse?
 4. Geldt de CPR voor stekerbare installaties; en het Bouwbesluit? En hoe zit het met de DoP, Declaration of performance?
 5. Welke eisen stelt het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL) aan leidingen per gebruiksfunctie?
 6. Voldoen stekerbare installaties aan de brandklasse eisen in de CPR en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
 7. Moeten kabels in wanden en plafonds ook voldoen aan de brand en rookklassen uit het Besluit Bouwwerken en Loofomgeving (BBL)?
 8. Wat is het verschil tussen rookklasse s1, s1a en s1b?
 9. Vallen losse GST en BST connectoren ook onder CPR?
 10. Vallen GST18 kabels in meubels ook connectoren ook onder CPR en NEN1010?
 11. Welke brandklasse hebben oude GST18 leidingen van voor de CPR wetgeving?
 12. Mogen Eca leidingen nog worden toegepast?