Zijn connectoren van andere fabricaten compatibel met Wieland GST18 connectoren?

‹ Terug naar overzicht
Zijn connectoren van andere fabricaten compatibel met Wieland GST18 connectoren?

Antwoord:  Nee, stekerbare installatieconnectoren van andere merken zijn niet compatibel met Wieland connectoren. Connectoren van verschillende merken mogen niet op elkaar aangesloten worden. Gebruik nooit 2 connectoren van verschillende fabricaten op elkaar.

Onderbouwing:

  • Soms wordt beweerd dat stekerbare installatie systemen van verschillende merken compatibel met elkaar zijn of tot dezelfde “familie” behoren. Dit is NIET waar. Het gebruik van verschillende merken stekerbare installatie connectoren door elkaar kan tot gevaarlijke situaties leiden. Vandaar dat de verschillende normen hier ook tegen waarschuwen.
  • Installaties in Nederland dienen te voldoen aan NEN1010. NEN1010 eist dat voldaan wordt aan de Europese normen zoals de NEN-EN IEC61535.
  • NEN-EN-IEC61535 behandelt een verbinding van male en female installatie-connectoren in een stekerbare installatie en stelt dat deze geproduceerd moeten zijn volgens de specificaties van één fabrikant, en dat voor certificeringstesten alleen connectoren van één fabricaat gebruikt mogen worden. In de praktijk betekent dit dat verschillende merken stekerbare installatieconnectoren niet door elkaar gebruikt mogen worden.
  • Gebruikt men verschillende merken installatie-connectoren door elkaar dan voldoet de installatie derhalve NIET aan NEN1010.
  • De verschillende leveranciers hanteren geen gezamenlijke set productspecificaties en productie eisen. Een leverancier kan alleen een garantie geven op connectie tussen connectoren van eigen fabricage. Wieland garandeert (net als een aantal andere fabrikanten) dan ook alleen verbindingen gemaakt tussen Wieland componenten.
  • De installateur kan verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het door elkaar gebruiken van verschillende merken connectoren.
  • Zie ook “Iso norminformatie stekerbaar installeren”
Open Contact opnemen - info
  1. Zijn connectoren van andere fabricaten compatibel met Wieland GST18 connectoren?
  2. Welke producten mogen Wieland, GST® of GST18® heten?