Een revolutie in de bouw: Streda

Gepubliceerd op 11 november 2023 Leestijd : 4 minuten

streda blog 1.png

In een eerdere blog hebben wij de opkomst en het onderzoek naar stekerbaar installeren in beton beschreven. Voor Isolectra en haar partners was dit echter pas het begin. Hiermee was de voeding geregeld (wanden en vloeren kunnen tijdens de installatie worden voorzien van kabels) maar het leidde al snel tot een vervolgvraag: is er een stekker of kunnen we een stekker ontwikkelen die stroom en data met elkaar kan verbinden?

Daarnaast zien we een aantal trends om ons heen waar we graag op in willen spelen met onze oplossingen en innovaties. Het gaat om:

       - De energietransitie en de bijbehorende roep om gedragsverandering in energieverbruik.

       - Circulariteit. Schaarste van grondstoffen en kwetsbaarheid van het milieu, vraagt om hergebruik en afval eliminatie.

       - Internet of things (IOT) en de toename van (het gebruik van) smart devices in woningen.

       - Industrialisering van de bouw.

De combinatie van deze megatrends en vragen vanuit de markt, maakt dat we inmiddels aan de vooravond staan van de implementatie van een nieuw systeem: Streda. Met Streda wordt ingespeeld op deze trends en voorzien in de behoefte vanuit de markt.

Aanleiding

De vraag vanuit de bouw kwam voort uit een tweetal uitdagingen die, ondanks de mogelijkheid tot stekerbaar installeren in beton, nog steeds worden ondervonden:

  1. Data: zoals gezegd is de voeding stekerbaar maar voor de data (voor internet aansluiting, tv, spelcomputers etc.) moet nog steeds een expert langskomen. Deze expert moet naar de groepenkast om daar de datakabel aan te sluiten en verder de woning in te leiden. Hiervoor moet je door een aantal Prefab elementen heen. Kortom, een arbeidsintensieve klus. De wens vanuit de bouw was dan ook om datakabels gelijk mee te nemen in de installatie.
  2. Verplaatsen van werk op bouw naar fabriek: wanneer een woning casco staat is er een monteur nodig om alle stopcontacten en schakelaars aan te sluiten. Dit terwijl het de voorkeur heeft om zoveel mogelijk werk in een fabrieksmatige omgeving te laten plaatsvinden in plaats van op de bouw. Hoe meer dit lukt, hoe kleiner de kans op fouten en hoe minder men elkaar in de weg loopt. De wens was hier dan ook om een plug and play toepassing te onderzoeken waarmee een stopcontact of datapunt snel, veilig en foutloos wordt aangesloten.

Op basis van deze vragen zijn wij onderzoek gaan doen en uiteindelijk heeft dit geleid tot het nieuwe, revolutionaire systeem Streda.

Het ontstaan van Streda

Binnen Isolectra waren wij al bekend met Plastic Optical Fiber (internet over glasvezel) en zijn wij uiteraard de expert van de stekerbare installaties. Uiteindelijk hebben we deze kennis met elkaar gecombineerd. Oftewel een combinatie van een optische kabel, elektrische kabel en stekker. Dit heeft geleid tot een systeem waarmee flexibel, demontabel en modulair kan worden gebouwd met kant en klare stekkers, die ervoor zorgen dat data door de gehele woning wordt gebracht.

Streda is een compleet systeem bestaande uit vier componenten. De eerste twee elementen zijn de inbouwdozen (dit noemen wij de docks) en cassettes (dit noemen wij snap-ins). Deze vormen samen een geheel met de speciaal ontwikkelde hybride kabel en centrale box boven de groepenkast. Deze box bevat de elektronica en vormt het hart van het systeem. Alle componenten in de woning communiceren met deze box en doen dit ook onderling. Het resultaat: een netwerk dat ervoor zorgt dat de verbindingen altijd goed zijn. Ook in woningen met meerdere etages en kamers.

Het belangrijkste doel en resultaat van Streda is echter het vereenvoudigen en efficiënter maken van het industriële proces in de bouw. Dit tot grote tevredenheid van de bouwers die tot op heden met Streda in aanraking zijn gekomen.
Meer informatie over de voordelen van Streda voor de bouw én voor bewoners lees je in onze volgende blog.

streda netwertk.png

Huidige toepassing

Initieel is Streda bedacht voor toepassing in de Prefab beton woningbouw. Het doel is om het systeem echter geschikt te maken voor alle Prefab methodieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan houtskeletbouw.

In december van dit jaar worden de eerste pilot woningen gebouwd. In de eerste helft van 2024 volgen nog meer woningen die voorzien worden van dit systeem. Hier gaan we ongetwijfeld veel uit leren en het systeem verder door ontwikkelen. Alles wijst er echter op dat Streda een positieve bijdrage gaat leveren aan een efficiënter proces in de (woning)bouw en eenvoudig is toe te passen.

Meer weten over Streda? Of wissel je graag met ons van gedachten over de functionaliteiten en toepassingen? Wij horen het graag!

Onze kennispartners