De voordelen van stekerbaar installeren

Gepubliceerd op 30 augustus 2022 Leestijd : 4 minuten

wat zijn de voordelen van stekerbaar installeren (1).png

Eerder beschreven we wat stekerbaar installeren precies is en de historie van stekerbaar installeren in Nederland. In deze blog gaan we dieper in op de voordelen van stekerbaar installeren ten opzichte van conventioneel installeren.

Voordelen en gevolgen

Stekerbaar installeren is in steeds meer markten de standaard geworden. Deze trend is wat ons betreft onomkeerbaar. Dit komt voort uit enkele grote voordelen in vergelijking met de conventionele installatie methode. De twee meest in het oog springende voordelen zijn:

1. Snelheid. Door de eenvoud waarmee installaties in elkaar geklikt kunnen worden gaat stekerbaar installeren tot 10 keer sneller dan conventioneel installeren.

2. Reductie van ‘faalkosten’. De faalkosten zijn in de bouw en installatietechniek normaliter erg hoog. Stekerbaar installeren voorkomt fouten. De faalkosten worden bij stekerbaar installeren met zo’n 90% gereduceerd ten opzichte van conventioneel installeren. Stekkers zijn namelijk maar op één manier in elkaar te steken. Om überhaupt een fout te kunnen maken moet dan ook doelbewust materiaal kapot worden gemaakt.

voordelen.png

Zoals gezegd zijn dit de twee voornaamste voordelen. Deze brengen echter ook weer enkele andere positieve gevolgen met zich mee:

1. Planning. Het plannen van de installatiewerkzaamheden op projecten wordt eenvoudiger. Dit komt met name omdat het nou eenmaal een stuk sneller gaat. Zo gaat bijvoorbeeld het afmonteren van wandcontactdozen van zo’n 15 minuten naar 2 – 3 minuten. Dit maakt het totale werk veel eenvoudiger te plannen.

2. Minder afval. Bij conventioneel installeren worden op de bouw kabels gestript en geknipt. Dit leidt onvermijdelijk tot resten die overblijven en dus tot afval. Bij stekerbaar installeren is hier geen sprake van. De kabels worden van te voren in de fabriek op maat gemaakt. Dit zorgt voor efficiëntie en geen verspilling. Als er wel sprake is van afval, bijvoorbeeld afgekeurde kabels of connectoren, dan wordt dit hergebruikt. Ook kunststof wordt gerecycled. Stekerbaar installeren brengt met zich mee dat materiaal herbruikbaar is.

3. Minder CO2 uitstoot. Door stekerbaar installeren hoeven er minder mensen naar de bouw en minder vaak mensen naar de bouw. Dit leidt tot een reductie van het aantal verkeersbewegingen rondom een project en dus tot minder CO2 uitstoot.

voordelen 2.png

Aangepaste werkmethodiek

Los van alle voordelen brengt stekerbaar installeren geen risico’s met zich mee in vergelijking met conventioneel installeren. Wel is het van belang dat de werkmethodiek wat wordt aangepast. Zoals eerder benoemd worden de kabels immers vooraf in de fabriek (op maat) geproduceerd. Dit betekent dat de afmetingen van kabels ook vooraf duidelijk moeten zijn. Deze moeten tenslotte vooraf worden besteld.

Om de exacte afmetingen van alle kabels inzichtelijk worden te maken is daarom vooraf engineering benodigd. Dit is iets wat ook steeds vaker wordt toegepast. Het vereist dus iets meer voorbereidingswerk en daarmee een andere werkmethodiek dan bij conventioneel installeren. Uiteindelijk levert dit echter vooral heel veel (tijd)winst op.

Eisen / verplichtingen stekerbaar installeren

In de basis zijn de eisen (normeringen) die gesteld worden hetzelfde als bij conventioneel installeren. Ook bij stekerbaar installeren moet voldaan worden aan de NEN1010 en het materiaal moet voldoen aan de juiste normeringen. Dit doet al het materiaal van Isolectra.

Bij het opbouwen van een stekerbare installatie is het echter wel zeer van belang om dit, los van het voldoen aan alle normeringen, ook op de juiste manier te doen. In de markt zien wij twee makkelijk te voorkomen maar veelvuldig gemaakte fouten:

1. Het vergrendelen van elke stekerbare verbinding

Elke stekerbare verbinding moet verplicht vergrendeld worden. Dit moet worden gedaan met de vergrendeling die de fabrikant aanbeveelt. Op het moment dat een stekerbare verbinding niet wordt vergrendeld, kan het zijn dat de kabel uit elkaar getrokken wordt. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat hier een kabel naast gelegd wordt waar iemand aan trekt. De stekerverbinding wordt hierdoor verbroken. Uiteraard vervelend maar nog geen drama en zeker niet het ergste wat er kan gebeuren. Als de kabel namelijk slechts een klein stukje uit elkaar getrokken wordt, ontstaat een slechte verbinding. Dit kan gaan vonken en uiteindelijk zelfs leiden tot brand. Voldoende reden dus om ervoor te zorgen dat elke stekerbare verbinding op de juiste wijze wordt vergrendeld!

2. Juist gebruik van materiaal

Hoe logisch ook: gebruik geen verschillende materialen door elkaar. Een mannetjesstekker van merk A moet op een vrouwtjesstekker van merk A worden gestoken. Het is een absolute doodzonde om verschillende merken door elkaar te gebruiken.

Raadpleeg een specialist

Naar aanleiding van deze blog nieuwsgierig geworden naar nog meer informatie over de voordelen van stekerbaar installeren? Of vragen over de eisen en verplichtingen? De specialisten van Isolectra delen graag hun kennis met (potentiële) klanten en geïnteresseerden. Schroom dan ook zeker niet om contact met ons op te nemen. We gaan graag het gesprek met je aan!

Onze kennispartners