Circulair installeren met Isolectra

Gepubliceerd op 29 maart 2023 Leestijd : 5 minuten

circulair installeren met isolectra blog afbeelding.png

Isolectra's stekerbare Wieland GST® en Wieland RST® installaties zijn in Januari 2023 met een artikel 1 milieuverklaring opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Wat betekent dat voor circulair installeren?

Circulaire economie

Om te voorkomen dat we de schaarse grondstoffen van de aarde nog verder uitputten en om het effect van onze consumptie op de aarde te beperken willen we naar een meer duurzame maatschappij. Dat betekent spullen niet weggooien maar recyclen of, nog veel beter, spullen hergebruiken, dan hoef je ook geen energie te besteden om er eerst weer bruikbare (secundaire) grondstoffen van te maken. Circulair gebruik van grondstoffen en materialen dus. Het doel van onze overheid is om in 2030 een voor 50% en in 2050 een 100% circulaire economie te realiseren.
De bouwindustrie moet een belangrijke speler in de circulaire economie worden. De milieubelasting van gebouwen moet worden verminderd door het gebruik van duurzame materialen.

10R model

Bij duurzaam gebruik van materialen denken we vaak aan recyclen. Het inzamelen van gebruikte goederen en de grondstoffen hiervan weer gebruiken om nieuwe goederen te maken zodat het geen afval wordt. Mooi, maar er zijn veel duurzamere moelijkheden, zeker voor technische bouwmaterialen. Deze mogelijkheden worden goed weergegeven en naar waarde ingedeeld in het 10R circulariteitsmodel van prof. Jaqueline Cramer van de universiteit van Utrecht. In volgorde van wenselijkheid zijn dit: Refuse, Rethink, Reduce, Re-use , Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle en Recover.

Stekerbare installaties van Isolectra steken zo hoog mogelijk in het 10R model in:

Rethink: we gebruiken een andere installatietopologie en besparen zo bijvoorbeeld op kabellengte.

Reduce: we gebruiken minder materialen, geen buizen, minder verdeeldozen etc.

Re-use: na gebruik en her-certificering kunnen onze stekerbare installatieproducten hergebruikt worden.

Repair: daar waar mogelijk kunnen we defecte leidingen repareren

Recycle: wat niet wordt gerepareerd of hergebruikt, wordt gerecycled om zo min mogelijk afval over te houden.

Nationale Milieudatabase

Alle milieueffecten van de gebruikte bouwprojecten samen vormen de Milieuprestatie van een gebouw. Om de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) eenduidig te kunnen berekenen en vergelijken is de onafhankelijke Nationale Milieudatabase (NMD) opgezet. In deze database wordt de milieudata van bouwproducten verzameld. Hiertoe wordt van een bouwproduct een Levens Cyclus Analyse (LCA) gemaakt. Hierin wordt van elke levensfase van het bouwproduct van winning, productie en gebruik tot sloop bepaalt welke invloed het heeft op het milieu. Bijvoorbeeld door uitputting van grondstoffen en het uitstoten van toxische emissies. Om de onafhankelijkheid van de informatie te garanderen wordt deze LCA door de NMD geaccrediteerde deskundige beoordeeld en pas daarna opgenomen in de NMD. En deze data mogen dan worden gebruikt om een MPG berekening mee te maken.

Milieu Prestatie Gebouwen

Het maken van een Milieuprestatie berekening van een gebouw (MPG) is verplicht. De eis staat nu op een MPG van 0,8 maar moet binnen een aantal jaren zelfs naar 0,5. Wieland stekerbare installaties van Isolectra dragen bij aan een lagere MPG omdat ze in deze berekening significant beter scoren dan conventionele installaties.

Categorie 1 Milieuverklaring

Opname in de NMD geschiedt middels een milieuverklaring. Er zijn een aantal categorieën milieuverklaringen, waarbij de categorie 1 milieuverklaring met merkgebonden data van de leverancier de beste scores geeft voor de milieuprestatie berekening.

Circulair installeren met Isolectra

De stekerbare installaties van Isolectra zijn met een categorie 1 productkaart opgenomen in de NMD. Deze Categorie 1 milieuverklaring geldt zowel voor de door Isolectra geleverde Wieland GST18® die in droge omgevingen (IP20) kan worden toegepast als voor RST20® die geschikt is voor toepassing onder vochtige en vuile omstandigheden (IP69).
Deze categorie 1 milieuverklaring betekent dat een stekerbare installatie van Isolectra een grote reductie op de MPG berekening geeft ten opzichte van een conventionele of ander type installatie.

MIA / VAMIL interessante subsidies voor circulaire bouw

Om de transitie naar een duurzame circulaire economie te stimuleren heeft de overheid via RVO subsidies beschikbaar gesteld voor bedrijven die investeren in circulair gebruik van producten, waaronder bouwmaterialen. De MIA en de VAMIL.
MIA is de milieu investeringsaftrek waarmee men tot 36% van de investeringskosten kan aftrekken van de fiscale winst. Men betaalt dus minder belasting.
VAMIL is de regeling waarmee men milieu investeringen op een willekeurig moment kan afschrijven wat in combinatie met de MIA regeling fiscaal gunstig is.
Beide zijn zeer interessant voor vastgoedinvesteerders, en dus voor de gehele bouwkolom.
Om in aanmerking te komen voor deze subsidies moet men wel aantonen dat men circulaire producten toepast. En dat doe je weer door producten toe te passen die met een milieuverklaring zijn opgenomen in de NMD, de Nationale Milieudatabase.
De stekerbare installaties van Isolectra, Wieland GST® en Wieland RST®, zijn als enige opgenomen in de NMD. De categorie 1 milieuverklaring geeft de hoogste reductie in de MPG berekening en de mogelijkheid MIA/VAMIL subsidie te verkrijgen.

Certificatie van secundaire producten

Wieland GST® en RST® producten zijn installatieverbindingen gemaakt volgens de standaard NEN-EN-IEC EN61535.
Deze norm geeft aan dat deze installatieverbindingen alleen bedoeld zijn om gekoppeld en ontkoppeld te worden tijdens het eerste gebruik of tijdens re-configuratie van de installatie.
Daarnaast geeft de norm strenge eisen waaraan de installatieverbindingen en connectoren dienen te voldoen. Veel strenger dan bij randaardestekers of apparatenconnectoren. Dat is nodig omdat een installatieverbinding langdurig aan hoge stromen kan worden blootgesteld en in de meeste gevallen buiten het zicht toegepast wordt en niet gecontroleerd of ge-serviced behoeft te worden. Bij einde levensduur van een installatie kunnen de Wieland GST® en RST® producten uitgenomen worden. Kan je ze dan ook hergebruiken?
Er zijn al meer dan 35 jaar GST18® producten in gebruik. De mate van belasting, temperatuur en omgeving heeft invloed op de elektrische eigenschappen van de contacten. De wettelijke brandeisen aan kabels zijn in deze tijd gewijzigd, dus niet elk type GST18® kabel mag hergebruikt worden. Demontage moet op de juiste wijze gebeuren anders kunnen de contacten beschadigen.
Ja, GST® en RST® producten kunnen hergebruikt worden, maar het is wel noodzakelijk om ze voor hergebruik te testen en te certificeren. Daarbij wordt gekeken naar de conditie, leeftijd en brandklasse, maar ook elektrische eigenschappen worden getest en beoordeeld.
Isolectra maakt derhalve retourafspraken met afnemers, voor nieuwe projecten, maar ook voor bepaalde in het verleden geleverde producten. Deze producten zullen getest en gecertificeerd worden, en pas bij bewezen kwaliteit weer in de markt aangeboden worden.

Raadpleeg een specialist

Naar aanleiding van deze blog nieuwsgierig geworden naar nog meer informatie over circulair installeren? Neem dan contact met ons op. We gaan graag het gesprek met je aan.

Onze kennispartners