Stekerbaar installeren in beton, dat is toch onmogelijk? Niet voor Isolectra!

Gepubliceerd op 29 september 2022 Leestijd : 4 minuten

blog stekerbaar installeren in beton kopiëren.png

Van oudsher wordt stekerbaar installeren toegepast in indoor installaties, met name op plaatsen met voldoende ruimte om stekkers kwijt te kunnen. Eén van de plekken waar het juist aan deze ruimte ontbreekt is de betonbouw. In beton worden installaties tenslotte meestal in een buis aangelegd. Deze buizen zijn te klein om een stekker doorheen te laten lopen. Het gebruik van grote buizen waar wel stekkers doorheen kunnen is geen optie, daar dit een wijziging in de gehele bouwmethode met zich mee zou brengen. Geen gunstige optie dus.

Onmogelijk of een uitdaging?

Al jaren leeft in de markt dan ook de gedachte dat stekerbaar installeren in beton niet mogelijk is. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit ook voor Isolectra gold. Al enige jaren krijgen wij vragen van bedrijven die aangeven installaties in te willen gieten in beton. In eerste instantie zagen ook wij vooral uitdagingen. Kenmerkend voor Isolectra is echter haar innovatieve vermogen. Als dé specialist op het gebied van stekerbaar installeren, streven wij ernaar om voor elk vraagstuk een passend systeem te kunnen leveren. Uiteindelijk vormden de vragen vanuit de markt voor ons dan ook vooral een trigger en motivatie om onderzoek te gaan doen.

Aan de basis voor ons onderzoek lag het vertrouwen in de robuustheid van ons systeem. Het Wieland RST20® installatiesysteem. Dit systeem is heel sterk en kan in ruwe omgevingen worden gebruikt. Dit is zelfs waar het systeem specifiek voor gemaakt is. Daarnaast is het IP69 waterdicht. Dit wil zeggen dat met een hogedrukspuit van 100 bar, water van 80 graden Celsius, met 15 liter per minuut op dit systeem losgelaten kan worden. Zonder enig effect. Dit maakt dat wij dachten: ‘waarom zou je dit systeem dan niet ook in beton kunnen toepassen?’

Samenwerking met Wieland

Gesterkt door onze eigen ideeën en de vragen van installatiebedrijven zijn wij zelf een en ander gaan testen en onderzoeken. Om te beginnen hebben wij zelf wat RST20® stekkers in beton gegoten en na enige tijd het beton weer open gemaakt. Het resultaat was positief. De stekkers zagen er goed uit en daardoor dachten we, dit kan lukken.

Uiteraard was deze kleine test nog niet meer dan een empirisch proefje en nog lang geen hard bewijs dat stekerbaar installeren in beton mogelijk is. Het vormde echter wel de aanleiding voor een belangrijke vervolgstap: een gesprek met Wieland, de uitvinder en leverancier van dit systeem. De primaire reactie van Wieland laat zich raden. Net als wij schrok ook Wieland in eerste instantie van dit idee. Ook zij dachten dat stekerbaar installeren in beton niet mogelijk zou zijn. Naarmate de gesprekken vorderden hebben we Wieland echter langzaam maar zeker weten te overtuigen. Aan de ene kant dat hun product hier best wel geschikt voor zou kunnen zijn en aan de andere kant dat dit ook nog eens een interessante markt betreft.

Het wederzijdse commitment tussen Isolectra en Wieland maakt dat we samen onderzoek zijn gaan doen naar de haalbaarheid en mogelijkheden. 

blog stekerbaar installeren in beton 2.png

Stekerbaar installeren in beton in de praktijk

Samen met Wieland zijn wij uiteindelijk twee jaar bezig geweest met het test- en certificeringsproces. Het was een uitgebreid en langdurig proces maar het eindresultaat mag er zijn. Stekerbaar installeren in beton is inmiddels niet langer meer iets wat voor onmogelijk gehouden wordt. Het wordt tegenwoordig in de praktijk toegepast. Verschillende installatie- en bouwbedrijven zijn dit zelfs al als standaard bouwmethode gaan toepassen. Het betreft dan met name de woningbouw en specifiek woningen die gebouwd worden met prefab beton vloeren of prefab beton vloeren en prefab beton wanden. Het afgelopen jaar is dit toegepast in enkele honderden woningen.

De reden waarom dit tot op heden met name wordt toegepast in de woningbouw is omdat hier een grote behoefte is aan meer prefab werken en sneller kunnen bouwen. In de woningbouw wordt vaak gezegd: “een woning staat in een week maar daarna zijn we nog een halfjaar bezig met af installeren”. Door stekerbaar installeren (in beton) kan dit worden verkort. Het is echter prima toe te passen in elke prefab bouwvorm, ook in andere markten.

Certificering stekerbaar installeren in beton

Wij krijgen wel eens de vraag: “mag je volgens de normen (Nen1010) een stekerbare installatie en verbinding ingieten in beton?” Het antwoord is duidelijk: ja, met de juiste systemen mag dat.
Isolectra beschikt over het juiste systeem en is hiervoor gecertificeerd (EN61535). Dit wil zeggen dat ons systeem geschikt is voor gebruik in beton. Wieland verklaart daarnaast dat haar systemen onderhoudsvrij zijn. Dit betekent dat het kan worden toegepast op plaatsen die later niet meer toegankelijk zijn. Het feit dat wij gebruik maken van speciale kabels die geschikt zijn om in te gieten maakt het compleet. Ons systeem mag worden toegepast in beton.

Wereldwijd zijn wij de enige partij die dit kan doen en het RST20® systeem is ook het enige systeem waarmee dit kan. Daar zijn wij uiteraard trots op!

Onze kennispartners