• Eén aanspreekpunt voor al uw vragen

  • Concept engineering & Support

  • Innovaties

  • Kwaliteit

  • Isolectra Academy

U bent hier:

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Isolectra vindt het belangrijk om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen én om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en aan de maatschappij. Daarom vinden wij het van essentieel belang dat al onze activiteiten op een arbo- en milieuverantwoorde wijze worden uitgevoerd.

Dit realiseren we met ons eigen managementsysteem, waarin alle belangrijke punten op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn geborgd. Vanzelfsprekend voldoet dit systeem aan de NEN-EN-ISO 9001, zodat ons systeem door iedere onafhankelijke partij getoetst kan worden op efficiëntie en op de heersende wet- en regelgeving. Klik hier voor het ISO 9001 certificaat.

 

People: Wij stellen hoge eisen aan onze werknemers. Zij hebben echter een duidelijk beeld van wat er van hen verwacht wordt en waaraan ze een bijdrage kunnen leveren. Van onze kant willen wij een goede werkgever zijn, die de medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving biedt én voldoende kansen om zich te ontwikkelen.

 

Planet: Wij maken zoveel mogelijk ‘groene’ keuzes en we doen ons best om het milieu zo min mogelijk te belasten. In dat kader zijn we eveneens voortdurend bezig om onze energieconsumptie (brandstof, elektriciteit en gas) zoveel mogelijk te beperken en hebben we oog voor het (her)gebruik van grondstoffen.

 

 

Profit: Winst betekent voor ons niet alleen financiële winst. We willen ook de continuïteit van de onderneming veilig stellen; een stabiel en ondernemend klimaat staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Daarom streven we ernaar dat ten minste 15 procent van onze omzet bestaat uit innovaties die in de twee jaar daarvoor zijn geïntroduceerd.

 

 

Positioning: Alles wat we doen, doen we op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid. In het jaarverslag leggen wij daar ieder jaar verantwoording over af. Daarnaast streven wij naar een duurzaam productenportfolio, met innovatieve concepten, die naadloos aansluiten op de vraag van onze klanten. ‘Customer intimacy’ speelt daarom een belangrijke rol binnen Isolectra: wij weten wat er bij onze klanten speelt en we bieden op maat gesneden oplossingen aan. De relatie met onze klanten zien wij als zeer waardevol!

Leveranciers

A.&.H. Meyer
B.E.G.
FHF
Leutron
Wieland
eelectron
Innovience