U bent hier:

Geldt de CPR ook voor stekerbare installaties?

De CPR is een Europese wet: de Construction Products Regulation. In deze wet is in allerlei verordeningen en normen vastgelegd waaraan bouwproducten moeten voldoen.
Per 1 juli wordt een aanvulling op deze wet van kracht. Deze aanvulling gaat over de brandwerendheid van kabels en geldt in heel Europa. Op dit moment geldt er een overgangsperiode tussen de oude en de nieuwe wetgeving. Deze overgangsperiode is ingegaan op 1 juli 2016, en loopt dus tot 1 juli 2017.

Hoe kies je de juiste kabel?

Bij Isolectra merken we dat er veel vragen zijn: veel installateurs en engineers weten op dit moment niet altijd wat de juiste kabel-keuze is. Ook zien we dat het voor veel van hen onduidelijk is of stekerbare installaties ook onder de wet vallen.

Geldt de CPR ook voor stekerbare installaties?

Wij realiseren ons heel goed dat het lastig is: De CPR, maar ook het Bouwbesluit, de NEN 1010 en de NEN 8012, stuk voor stuk besluiten, wetten en normen waaraan je moet voldoen. Bovendien hebben ze allemaal verschillende data waarop ze van kracht worden. En wat betreft de stekerbare installaties: de NEN 8012 vereist dat álle leidingen in gebouwen voldoen aan de CPR-brandklasses, dus óók de stekerbare installaties!

Welke kabel je op welk moment moet gebruiken, en wat je nog mag met oude kabels, kun je bepalen met de Isolectra CPR tool stekerbare installaties.

 


Registreer je nu bij de Isolectra Academy en maak gebruik van de handige tool om snel de juiste kabel te kiezen. www.isolectra.academy